ÜRÜNLER
Next
Previous

 • AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri

  HBS, (Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki; idari mali, tıbbi bilgilerin elektronik ortamda güvenilir doğru şekilde depolanması, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, gerektiğinde elektronik ortamdaki bu verilere ulaşılıp takip edilmesi, ilgili sağlık kurum ve kuruluşundaki...

 • AKGÜN Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

  PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) tıbbi görüntülerin elektronik ortamda depolanması, okunması, dağıtımı ve elektronik ortamda sunumu için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adı olarak son yıllarda maliyet odaklı çalışma, verimlilik, çalışmalarda hız kazandırmak...

 • AKGÜN MobileANKA

  Yenilikleri dünya ile aynı anda takip eden ve bu kapsamda geliştirilen son teknoloji ile donatılmış AKGÜN Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi AKGÜN MobileANKA; doktor, hemşire ve ilgili diğer sağlık personeline hasta bakımı sürecinde sağlık bilgilerine mobil...

 • AKGÜN X-Eye: Toraks

    Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!       Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar...

 • AKGÜN X-Eye: Mammo

    T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, mamografi görüntülerinde kitle ve mikrokalsifikasyonların tespitini ve iyi huylu/kötü huylu olasılığını değerlendiren Meme Kanseri Karar Destek Sistemi ile bilgisayarlı tanıda Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmiştir. AKGÜN Meme Kanseri Karar...

 • AKGÜN iVital

   AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi; Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), durumu kritik hastaların bulunduğu, karmaşık süreçli, yüksek maliyetli, uzmanlık gerektiren birimlerdir. Bu birimlerde yapılan uygulama ve tedaviler, çevre üniteler ve sistemlerden gelen yüksek hacimli verilere göre...

 • AkPACS 3D Uygulamaları

  2B görüntüler imaj proses işlemi ile işlenerek 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmekte, elde edilen 3 boyutlu görüntüler üzerinde kesme ve çıkarma işlemleri ile istenmeyen organ ve dokular görüntü kapsamında çıkarılarak detaylı görüntüler elde edilebilmektedir. Oluşturulan 3D...

 • AKGÜN Radyoloji Bilgi Sistemi

  Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) diğer projelerden bağımsız olarak üretilmiş başlı başına çalışabilen, kullanılabilen, satın alınabilen bir web projesidir. Hastanelerin/kliniklerin radyoloji birimlerinde ihtiyaç duyulan işlemler için geliştirilmiştir. Farklı çalışan tiplerine göre farklı özelliklerde hizmet sunulmaktadır. Genel olarak...

 • AKGÜN Merkezi Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar ve Hastaneler, WEB tabanlı Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tetkik istemlerini internet üzerinden yapıp barkod basabilirsiniz. Yaptıkları isteklerin hangi aşamada olduğunu takip edip çıkan sonuçlara sistem üzerinden erişebilirsiniz. T.C Kimlik...

 • AKGÜN Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)

  Aile Hekimliği uygulamasının temelinde Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın Sağlık Veri tabanını oluşturarak Sağlık politikaları karar vericilerine yardımcı olmak amacıyla  “BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMLARI” kullanılmaya başlanmış ve bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından “ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI VERİTABANI” (ESK) oluşturulmuş bu...

 • AKGÜN KHB Veri Paylaşım Sistemi

  Hastaneler arası Entegre uygulaması; Hastanın diğer hastanelerde yapılan işlemlerini doktor kaydı var ise o doktor tarafından kontrol ve bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır. Verilerin tek merkezde toplanması sebebiyle bu verilerden iş zekâsı modülü ile idari birimlerin istemiş...

 • AKGÜN AKGES

  Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri’nin kendilerine bağlı tüm kurumların verilerinin bir bütünlük içerisinde ele alabilmesini, analiz edebilmesi ve gerektiğinde karar destek sistemlerine sağlayacakları bu veri bütünlüğü ile yönetim mekanizmalarını rahat ve sorunsuzca işletebilmelerini sağlayacak özel çözümümüz. Yazılımımızın...

 • AKGÜN Klinik Asistan

  Sağlık kurumlarında son yıllarda tüm süreçlerin dijital ortamda yönetilebilir olması hepimizce kabullenilen bir durum haline gelmiştir. Akgün Klinik Asistan ürünü; HBYS ile entegre çalışan, HBYSde yer alan süreçleri mobil ortama taşımayı hedefleyen özel bir yazılım ve...

 • İlaç Bilgi Sistemi (Vademecum)

  Tıp alanında çalışan uzmanların sürekli ve kesintisiz olarak erişime ihtiyaç duyduğu veriler olan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘nun  güncel yayınladığı fiyat detayları, geri ödeme bilgisi ve ilaç detay bilgilerini güncel olarak takip edilebilmesini sağlayacakları...

 • AKGÜN Kan Bilgi Bankası

  Kan Bilgi Bankası projesi kan alma süreci ve sonra ki süreci elektron ortama taşıyıp kan ürünlerini en kolay yolla takip ederek gerektiği zaman istenen kan ürününün bulunmasında yardımcı olan bir sistemdir. Proje donör kayıt, laboratuvar muayenesi,...

 • AKGÜN Acil Çağrı ve Hasta Takip Sistemi

  Geçmişten bu güne sağlık sektörü hizmetleri biz insanlar için en önemli hizmet üreten sektörlerin arasında yer almaktadır. Teknolojinin de gelişimiyle sağlık sektöründe büyük değişimler yaşanmış, sağlık kurumlarında hizmet sunumunda kalite, performans, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği...

 • AKGÜN Evde Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

  Evde sağlık hizmetleri, daha önce uzman hekimlerce koyulmuş olan tanı ve bu tanı üzerine planlanan tedavi çerçevesinde, ev ortamında verilen sağlık hizmetlerini kapsar. Evde Bakım Bilgi Sistemi Evde sağlık hizmetleri kapsamında tüm süreç yönetimi sistem üzerinden...

 • AKGÜN Acil Serviste Konsültant Sistemi

  Acil Servislerde Konsültasyon Sistemi, başka servislerden istenilen konsültasyonların acil servisteki hastalara, konsültasyon çağrısının yapılmasını sağlayan ve bu çağrı hakkında bilgilerini kayıt altına alan bir sistemdir. Cagri, istek yapılan personele pager veya telefon çağrısı ile ulaştırılır. Sistem...

 • AKGÜN Sözel Order Sistemi

  Sözel Order Sistemi, doktor tarafından hemşirenin isteği üzerine hastaya ilişkin telefon görüşmesi ile gerçekleşen ilaç orderlarının izlenmesini, tarih, personel ve hasta bilgilerinin, doktor ile hemşire arasındaki telefon görüşmesinin kayıt altına alınmasını sağlayan sistemdir. Kayıt altına alınan...

 • AKGÜN Dijital Hastane Çözümleri

  Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biriside vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesidir.  Sağlık hizmet kalitesinin sağlanmasında en önemli etkenlerden birisi de bilgi ve iletişim teknolojilerinin ne derece kullanıldığıdır. Bunun ışığında Dijital Hastane...

 • AKGÜN Kan Alma Sistemi

  Kan Alma Bilgi Sistemi Acilde veya Yatan hastalardan kan alımlarından,  kan alım zamanı, hangi personel tarafından alındığını kayıt altına alınan ve ayrıca kan alma birimlerinde hastaların barkod sırasına göre çağrılmasını sağlayan sistemdir. Sistemin 2 farklı şekilde...

 • AKGÜN VezneSİZ

  VezneSİZ temel anlamda Hasta Kabul sürecindeki hasta trafiğini rahatlatmak ve hastaların ilgili polikliniklerden elindeki kart veya barkod ile kendi sıra numaralarını alabilmelerini sağlamak için yazılmış bir uygulamadır. Tercihe bağlı olarak bir kart veya barkod sistemi (hastayı...

 • AKGÜN Hastaneler İçin İş Zekâsı

  Hastane yöneticileri için anlık olarak poliklinik sayıları, yatak doluluk oranları, yatış yapılan hastaların servis ve doktorları, aylık olarak doktora , branşa, tetkiklere göre maliyet hesaplamaları, zaman bazında doğum, ameliyat, fatura, tanı, personel ve  malzeme    raporlarını izlemesini...

 • AKGÜN Genel Sekreterler İçin İş Zekâsı

  Türkiye’de sağlık sektörün yeniden yapılanması ile kurumlar il genelinde kamu hastane birliği altında birleştirilip, genel sekreter ile yönetilmektedir. Kamu hastane birliği iş zekası sistemi, kamu hastane birliği altında birleştirilen kurumlardan/hastanelerden gerekli verilerin toplanarak bu verilerin bilgiye...

 • Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi

  Belli bir odanızın, dolabınızın, hassas cihazlarınızın çevre ısıları ya da nem değerleri sizin için önemli mi? Kritik sıcaklık ya da nem değerlerinin aşılması durumunda nerede olursanız olun, uyarı almak istemez misiniz? Sizin için üretilen çözümümüz; Sıcaklık...

 • AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi

  Akgün Üniversite Otomasyon Sistemi; kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte; klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını ve paydaş etkileşimlerini dikkate alınarak entegre bir...

 • Belediye Bilgi Sistemi

  İçinde bulunduğumuz Bilgi ve İletişim çağının Dünyada ve Avrupadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak bu değişime ayak uydurabilmek için merkezi idare...

 • AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Hizmet vermekte olduğunuz hastalarınızın veya müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırmak adına bir fırsat; AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi, AKGÜN YAZILIM Bünyesinde çalışan hastanelerde veya özel/kamu kurumların bünyesinde hastalara/diğer ilgili ürün ve işlemlere ait istenilen bütün Laboratuvar Tahlillerinin/Testlerinin Çalışılmış...

 • AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi

  AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi, Sağlık sektöründe hastaya doktor tarafından istenen testleri ve uygulama alanındaki diğer sektör kapsamında yetkililer tarafından istenen testleri barkod basımından itibaren kayda alan, Numune Kabulü varsa takip eden, istenilen bu testlerin çalışılıp onaylanan...

 • AKGÜN Kiosk Kayıt ve Bilgilendirme

  Dünyada artık herhangi bir konuda bilgi edinmek, herhangi bir başvuru gerçekleştirmek, bir rezervasyon yapmak, bilet satın almak hatta para çekmek için kiosklar sıkça kullanılmaktadır. Hayatımızda bu denli yer alan kiosklar hastanelerimizde ve tüm kamu kurum ve...

 • AKGÜN LCD Çağrı ve Bilgilendirme

  Lcd Çağrı ve Bilgilendirme uygulaması; kamu/özel kurum kuruluşlarda kişi bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Kurumda; ilgili işlemlerin trafiğini düzenlemek amacıyla LCD-Plazma Bilgilendirme çağrı otomasyonu sistemi kurulur.   Kurumların kapılarına takılan LCD Monitör ile ilgili kişiler bilgi işlem...

 • AKGÜN Telefonla Acil Çağrı Başlatma

  Telefonla Acil Çağrı Başlatma Sistemi, hastanede veya görev yapmakta olduğunuz kurumda herhangi bir dahili numaradan, belirlenmiş olan dahili numaraların aranmasıyla beyaz kod, mavi kod ve pembe kod çağrısı başlatılan bir sistemdir. Çağrılar ilgili personele pager  mesajı...

 • Tümleşik İletişim Çözümleri

  Günümüzde tümleşik iletişim çözümleri sadece ses trafiğinin taşınmasını sağlayan bir ürün olmaktan çıkıp ses trafiğiyle birlikte kullanıcılara iş süreçlerini kolaylaştıracak alternatif iletişim yöntemleri sunmakta. Bu noktada çözüm üreten ürünlere baktığımızda hepsinin kesiştiği ortak nokta “Tümleşik İletişim”....

 • Wide Area Network Çözümleri (WAN)

  Kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılamak için geniş alan ağlar kullanılması gerekmektedir. Akgün olarak bu tür projelerde , alt yapı analizlerinin yapılarak doğru projelendirilmesini sağlıyoruz....

 • Local Area Network Çözümleri (LAN)

  LAN (yerel ağ) yüksek hızlı,hata toleranslı nispeten küçük alanları kapsayan bir veri ağıdır. Tipik bir LAN workstation,pc,yazıcı ve bunun gibi diğer cihazları birbirine bağlar. Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış küçük ofis uygulamalarından, binlerce uç içeren kampüs...

 • Kurumsal Ağ Çözümleri

  Akgün olarak, yapısal kablolama hizmetlerinden başlayıp, güvenlik ve yedeklilik çözümlerini içeren en üst seviye network topolojilerinin kurulumuna kadar varan geniş bir yelpazede network çözümleri sunmaktayız Yapısal kablolama çözümleri Fiberoptik kablolama çözümleri Verimerkezi altyapı çözümleri Ipv6 süreç...

 • Ağ Çözümleri

  Gelişen iletişim ve ağ teknolojileri, bu alanda işletmelerde maliyet ve yüksek verimlilik konularını öne çıkarmaktadır. Akgün, tecrübeli mühendis ve danışman kadrosu ile müşterilerinin veri iletişimi projelerinde doğru topolojilerin çizilmesi, kullanılacak aktif/pasif cihazların müşteri ihtiyaçları ve talepleri...

 • Kurumsal Sistem Çözümleri

  Akgün, kurumsal çözümlerde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak verimliği arttırmayı amaçlamaktadır. Bu da beraberinde bu teknolojiyi sağlayabilecek olan altyapının mevcudiyetini zorunlu kılmaktadır. İşte burada bu teknolojiye olanak tanıyacak olan çok sayıda kurumsal IT Bileşeninin hem yönetimi...

 • Datacenter Çözümleri

  Akgün, fiziksel altyapı planlama süreçlerinden disaster sistemlerin oluşturulmasına kadar bir datacenter kurulum planlama ve yönetim süreçlerinin tamamında uzman kadrosu ile müşterilerine hizmet vermektedir. Güncel teknolojiye paralel, yüksek verimli  ve ölçeklendirilebilir datacenter çözümleri ile sektördeki öncü firmalar...

 • BT Güvenlik Çözümleri

  Bilginin yoğun olarak dijital ortamlarda sağlanması bilgiye erişimi kolaylaştırırken, bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir...

 • AKGÜN İş Zekâsı

  Geçmişten günümüze kadar bakıldığında insanoğlunun hayatının birçok safhasında “karar verme” durumunda kaldığı görülmektedir. Verilecek her bir karar istenen bir sonuç doğurabileceği gibi karar vericiyi istenmeyen durumlarla da karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle karar verme süreci doğru...

 • AKGÜN Doküman Yönetim Sistemi İçin İş Zekâsı

  DYS verilerinin modellenerek kullanıcıların yetkileri dâhilinde evraklar hakkında kayıt bilgisi, akış durumu, işlem durumu, imza durumu, arşiv bilgisi, dosya bilgisi raporlarını izledikleri sistemdir. Bu sistemde birim yöneticileri kendi birimleri ve alt birimlerinin evrak işlemleri hakkındaki istatistikleri...

 • AKGÜN Core Builder

  Karar verme aşamasında, tek doğrunun veya tek yanlışın olmadığı ve bunların belirli bir önceliğe göre sıralandıkları, hasta-hekim ilişkisinde ve diğer ilişkilerde sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda hekimlerin ve diğer ilgililerin neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme...

 • AKGÜN Finans Yönetim Sistemi

  Finans yönetim sistemi, gerekli olan muhasebe takibinin yapılabilmesi amacı ile Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılmak üzere düzenlenen modül sistemidir. Sistem üzerinde adlandırılan ismi ile Tekdüzen Muhasebe Modulü kurumun işleyişi ile ilgili bağlantıyı sağlamak ve raporlandırmakla işlevselliği...

 • AKGÜN SMS Bilgilendirme Sistemi

  Teknolojinin tüm hızıyla ilerlemeye devam ettiği bu dönemde iletişim olanakları da aynı hızla bu ilerlemeyi takip etmektedir. Hayatımıza yakın bir tarihte girmesine rağmen hepimizin vazgeçilmezi olan cep telefonları sundukları kolaylıklarla kullanıcılarını bağımlı hale getirmektedir. Cep telefonlarının...

 • AKGÜN Elektronik Doküman Yönetim Sistemi

  Kurum içinde bilgi paylaşımının olmazsa olmaz araçlarından olan dokümanlar iş yaşamının vazgeçilmez parçalarıdır. Öte yandan giderek artan doküman trafiği, bilginin yönetimini imkansızlaştırırken, ofis ortamında da aşağıda sıralanan sorunları beraberinde getirmektedir; İnsan iş gücüne dayalı hata oranı...

 • AKGÜN Elektronik Belge Yönetim Sistemi

  Elektronik Belge Yönetim sistemi belgelerin belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır. Gerek firmaların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik belgeler, firma içerisinde oldukça yoğun bir kağıt ve doküman trafiği yaratmaktadır. Bu yoğun trafiğin...

 • AKGÜN Tedarik Yönetim Sistemi

  Tedarik Yönetim Sistemi; adından da anlaşılacağı üzere kurum içerisindeki ihtiyaçların ilk talebin yapılması, taleplerin yönetim tarafından değerlendirilmesi, piyasa araştırması, satınalma ve muayene kabul işlemlerine kadar varan; ihtiyaçlarınızı elde ederken yürüttüğünüz süreci baştan sona takip edip yönetebileceğiniz,...

 • AKGÜN Personel Bilgi Portalı

  Tek bir hamleyle tüm çalışanlarınıza sosyal aktiviteler, mevzuat değişiklikleri, kurum uygulamaları hakkında bilgi aktarmak istemez miydiniz? Bunun yanında çalışanlarınızın izin, bordro, vardiya, aylık toplam çalışma aylık ajanda ve özlük bilgilerine her yerden ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Personeller, sisteme...

 • AKGÜN İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi

  Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi, Bakanlık ve Genel Müdürlük seviyesindeki kurumların bünyesinde bulundurdukları personellerin takip ve planlamasını gerçekleştirecek çözümler sunar. Personel Sicil Takibi modülü ile personelin özlük, sicil, eğitim, çalıştığı kurum, yer değişikliği gibi bilgilerin kaydı...

 • AKGÜN Personel Devam Kontrol Sistemi

  PDKS sistemi personelin görmeye yetkili oldukları personel için tanımlanan mesai gruplarına veya vardiya sistemine göre tanımlanan opsiyonel aralıklar çerçevesinde mesai saatleri içinde kapılardan giriş çıkış yaptıklarını takip etmemize olanak sağlamaktadır. Her personel görmeye yetkili olduğu personelleri...

 • AKGÜN Personel/Demirbaş Lokasyon Takip Sistemi

  Girişlerin, çıkışların ve lokasyonun önemli olduğu yerlerde (hastane, işyerleri, fabrikalar, oteller vb.) kullanılan bir kontrol sistemidir. Söz konusu yerlerde personelin ve demirbaşların hareketlerinin kontrol altına alınması için kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle artık kişi ve malzeme tanımlayıcı olarak...

 • AK ERP-CRM İş Yönetim Sistemi

  Lojistik, imalat, finansman, insan kaynakları gibi temel, muhasebe, doküman yönetimi gibi destek fonksiyonları entegre ederek iş süreçlerinin otomasyonu, kaynakların tüm örgüt kapsamında planlanması ve kontrol işlemlerinin kolaylıkla ve doğrulukla yapılmasını sağlayan uygulama sistemlerine ERP denir. Temel...

 • AKGÜN Dijital Kurum Çözümleri

  Dijital Kurum Nedir? Dijital Kurum, içerisinde yer alan tüm süreçlerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan her türlü verinin kağıt ortamında yer alan formlara ihtiyaç duymadan elektronik ortamda iletildiği, saklandığı ve paylaşıldığı kurumdur. AKGÜN olarak bizler dünya çapında...

 • AKGÜN Mobil Uygulamalar

  AKGÜN’ den Hayatı Kolaylaştıran Mobil Uygulamalar! 27 yıllık bilişim teknolojileri sektöründeki deneyim ve tecrübesi ile AKGÜN, gerek kurumların gerekse de bireylerin, gündelik yaşamını kolaylaştıran mobil uygulamalar sunmaktadır. Bugüne kadar birçok farklı sektör için birçok mobil uygulamayı...

 • Eğitim Portalı

  Birden fazla lokasyonlarda çalışanlarınız varsa; Çalışanlarınız/Hizmet verdiğiniz kişiler sizden farklı şehirlerde ise; Yoğun ve kalabalık bir eğitim takviminiz var ve bunları yönetmekte zorlanıyor iseniz; Sizin için doğru çözümü sunuyoruz. Akgun eğitim portalı web ortamında tüm eğitim...

HABERLER
Next
Previous

ETKİNLİKLER
Next
Previous

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi almak için AKGÜN A.Ş. Çerez Politikasını incelemenizi rica ederiz.

ÜST

Akgün Yazılım © 2021